İslam hukuku açısından sosyal medya

Sosyal medya kullanımı gün geçtikçe artıyor. Sosyal medyanın insanları etkileme kapasitesi de yükseliyor. Peki kullanım ağı genişleyen sosyal medya, İslam hukuku bakımından nasıl değerlendiriliyor?Sosyal medya kullanımı gün geçtikçe artıyor. Sosyal medyanın insanları etkileme kapasitesi de yükseliyor. Peki kullanım ağı genişleyen sosyal medya, İslam hukuku bakımından nasıl değerlendiriliyor?   Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Muhammed Raşit Akpınar’ın çalışması bu soruya cevap veriyor.   Akpınar sosyal ağları, Makâsıd-ı Şerîa (canın, neslin, aklın, malın ve dinin korunması) ve Maslahat çerçevesinde inceliyor. Çalışmasının sonuç kısmında da Akpınar şunları ifade ediyor:   “SOSYAL AĞLARIM NEGATİF YÖNLERİ TESVİP EDİLMEMİŞTİR”   Sosyal ağların emek ve zaman israfına yol açması; zihinleri gereksiz yere meşgul etmesi; dikkat eksikliği, kibir, narsisizm vb. ruh ve beden sağlığını tehdit eden rahatsızlıklara yol açması; mahremiyete zarar vermesi; tecessüs, gıybet, yalan, hakaret, aldatma gibi fiillerin kolaylıkla işlenebilmesine fırsat vermesi gibi negatif yönleri tasvip edilmemiştir.…
Kaynak: gunes
DEVAMINI OKU: İslam hukuku açısından sosyal medya